Aanmelden voor de bijeenkomst van 12 november is niet meer mogelijk.


Maandag 12 november 2018

Van 13.30 tot 19.30 uur

Locatie: De Westlandse Druif, Vlotlaan 535, 2681 TW Monster
Bekijk de route

 

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) heet u van harte welkom op dé verkeersveiligheidsbijeenkomst voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het programma is inmiddels bekend. Het wederom een boeiende en een interactieve bijeenkomst te worden met inspirerende gastsprekers.
 
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, scholen, (verkeers)ouders, ondernemers, handhavers, experts… Kortom iedereen die (samen)werkt aan verkeersveiligheid en dit ook een warm hart toedraagt. Leer uw regionale partners (nog) beter kennen en deel uw kennis en ervaring!

Programma:

13.30 uur - Inloop

14.00 uur - Opening bijeenkomst door dagvoorzitters Peter Meij (wethouder Ridderkerk en verkeersveiligheidsambassadeur MRDH) en Bram Meijer (voorzitter verkeersveiligheidsambassadeurs Zuid-Holland)

14.30 uur - Interactieve tafelsessies

  • ‘Het MRDH- verkeersveiligheidsdebat’ door TeamAlert

Doe mee aan het debat over ‘de beste kansen om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen’. Leer uw regionale partners (nog) beter kennen en deel uw kennis en ervaring! Het debat wordt op bezielende wijze geleid door TeamAlert, jongeren met impact!

  • ‘Participeren in verkeersveiligheid’

Pim Meijer (Twynstra Gudde) neemt u mee in succesfactoren voor participatie van jeugd en jongeren bij verkeersveiligheidsprojecten. U maakt onder meer kennis met de Basisschool Omgevings Manager (B.O.M.). Leerlingen van OBS De Aremberg in Zwartsluis zijn sinds dit jaar actief als B.O.M. en hebben er eigenhandig voor gezorgd dat de schoolomgeving verkeersveiliger is geworden. Pim Meijer heeft de leerlingenraad begeleid bij het opzetten en uitwerken van dit project en geeft een toelichting over de aanpak en het proces.

  • ‘Nudging in het verkeer: een duwtje in de goede richting’ door communicatiebureau Frappant.

Nudging is in opmars. Het maakt het gewenste gedrag makkelijker. Automatisch en onbewust, met een slimme inzet van communicatieboodschappen en aanpassing van de omgeving. Hoe kunt u ‘nudges’ inzetten om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen? U gaat zelf aan de slag en doet inspiratie op om met kennis van gedrag nudges in de eigen praktijk in te zetten.


16.00 uur - Pauze met mogelijkheid tot netwerken en diverse activiteiten, zoals:

  • Het ‘Biking2Skool=cool’ fietsparcours, onder leiding van OnderwijsAdvies.
  • de Veilig Verkeer Kennisquiz: test uw actuele kennis op het gebied van verkeer en veiligheid.
  • De inspiratiebios: geef aan welke verkeersveiligheidscampagne u het meeste aanspreekt.

17.00 uur - Vervolg Interactieve tafelsessies
18.00 uur - Diner
19.30 uur - Einde bijeenkomst

 

Deelname is kosteloos. Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers! U kunt zich tot uiterlijk 7 november aanmelden.

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren