Urban Synergy Ruimtepraat

Urban Synergy Ruimtepraat

13 maart 2015

18:00 - 18:15

Inloop

18:15 - 18:25

Welkom

18:30 - 18:55

Eerste ronde:

 1. 'Amerika en openbare ruimte: land van belofte of ontwikkelingsland' Mobycon, Dick van Veen.

 2. 'Participatieve stedenbouw' Urban Synergy, Dirk Verhagen.

 3. 'Hoe verbind je ruimte en ondergrond in gebiedsontwikkeling', H2Ruimte, Henk Puilaard.

19:00 - 19:25

Tweede ronde:

 1. 'Polderlab, de polder als proeftuin'
  Stichting Polderlab, Miranda Reitsma.

 2. 'Stroop's wafels als smeermiddel voor participatie en ontmoeting', Stroop, Marjolein Dekker.

 3. 'Agrobusiness innovationplatform South Africa'
  Alterra, Arjen Spijkerman.

19:30 - 19:45

Pauze

19:45 - 20:10

Derde ronde:

 1. 'Schrijven over planning en ontwerp, over landschap & stad'
  Tekstlandschap, Mark Hendricks.

 2. 'Plek&verhaal, over cultuur in de ruimtelijke ordening'
  Sjoerd Cusveller

 3. 'Gebiedsontwikkeling in relatie tot 'Healthy Urban Living'
  VKZbv, Rogier van Keulen.

20:15 - 20:40

Vierde ronde:

 1. 'Ontwikkelstrategieën voor noordelijk Jordanië en duurzaam ontwerp vluchtelingenkamp'
  Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Joanna Stegenga.

 2. 'Stedenbouwkundig ontwerpen, een reflectie vanuit de wetenschap', onderzoeker TU Delft, Egbert Stolk.

 3. 'Veranderende kosten van grondstoffen & arbeid op ruimtelijke ordening', Witteveen+Bos, Harro Wieringa.

20:45 - 21:15

Afsluiting

inschrijvingen evenement
 inschrijvingen evenement