Jaarlijkse conferentie Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
'Van ZZ en GG naar MM: meer mens en maatschappij in gezondheidsbeleid'


Op donderdag 8 oktober 2020 organiseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zijn jaarlijkse werkconferentie. Door de coronacrisis hebben we dit jaar een iets andere insteek. De conferentie is ‘op uitnodiging’ waarbij max 100 genodigden aanwezig zullen zijn. Nog steeds kunt u van ons een inspirerend en interactief programma verwachten. Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze conferentie.
 

Thema: preventie

De werkconferentie staat in het teken van ‘preventie’. Bespeurden we 10 jaar geleden een verschuiving van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gedrag en Gezondheid (GG), zien we nu een verschuiving naar Mens en Maatschappij (MM) die volgens de RVS wenselijk én noodzakelijk is.

De keynote speech wordt verzorgd door Marli Huijer, voormalig Denker des Vaderlands, hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus School of Philosophy van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Door de preventie van infectieziekten, maar ook van kanker en hart- en vaatziekten, in historisch perspectief te plaatsen gaat zij in deze keynote het verlangen om het sterven zo lang mogelijk uit te stellen - wat zo ongeveer de definitie van preventie is - kritisch onder de loep nemen.

De verschuiving naar Mens en Maatschappij wordt door corona nog relevanter. Hoe kunnen we gezien de vergrijzende bevolking in Nederland en Europa de komende decennia op een prettige of waardige manier samenleven met ziekmakende virussen.

Naast sterftecijfers, IC-opnames of ziekenhuisopnames kan de kwaliteit van leven en samenleven van verschillende generaties, en de eisen die dat stelt in termen van preventie meer als uitgangspunt genomen worden in ons gezondheidsbeleid. Wat maakt het leven de moeite waard? Wat willen we voorkomen en wat mag ons overkomen?

Wilt u ook deelnemen en uw ideeën delen op 8 oktober 2020 in Utrecht? Meld u dan direct aan. Een uitgebreidere toelichting op het programma en de locatie ontvangt u later deze zomer.

 

evenement organiseren
 evenement organiseren