11 november 2014

10:00 - 10:30

Inloop met koffie en thee

10:30 - 10:50

Opening door dagvoorzitter Anouschka Laheij

10:50 - 11:05

Toelichting kernvragen

11:05 - 11:35

Keynote spreker Rob Velders

Oud-milieu-inspecteur, oud-programmamanager samenwerking rijksinspecties en sinds 7 jaar consultant op het gebied van toezicht en handhaving.
Rob vertelt over zijn ervaringen met samenwerking tussen toezichthouders en de lessen die hij daarbij geleerd heeft.

11:35 - 11:45

Afsluiting, verplaatsen naar workshops

11:45 - 12:30

Workshop ronde 1

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:15

Workshop ronde 2

14:30 - 15:15

Workshop ronde 3

15:30 - 16:20

Plenaire afsluiting

Debat aan de hand van verschillende thema’s. Elk thema wordt kort geïntroduceerd met een beeldverhaal. Debat is met de zaal en onderstaand panel:
• Herbert Dekkers: hoofd handhaving Milieudienst IJmond
• Marga Zuurbier: directeur arbeidsomstandigheden, Inspectie SZW
• Tony Liebregts, voorzitter Regiegroep ketensamenwerking asbest, Inspectie Leefomgeving en Transport
• Rob de Rijck, coördinerend officier van Justitie ‘milieuzaken’, Openbaar Ministerie

16:20 - 16:35

Afronding door theatergroep MIER

16:45 -

Borrel

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw