11 november 2014

10:00-10:30

Inloop met koffie en thee

10:30-10:50

Opening door dagvoorzitter Anouschka Laheij

10:50-11:05

Toelichting kernvragen

11:05-11:35

Keynote spreker Rob Velders

Oud-milieu-inspecteur, oud-programmamanager samenwerking rijksinspecties en sinds 7 jaar consultant op het gebied van toezicht en handhaving.
Rob vertelt over zijn ervaringen met samenwerking tussen toezichthouders en de lessen die hij daarbij geleerd heeft.

11:35-11:45

Afsluiting, verplaatsen naar workshops

11:45-12:30

Workshop ronde 1

12:30-13:30

Lunch

13:30-14:15

Workshop ronde 2

14:30-15:15

Workshop ronde 3

15:30-16:20

Plenaire afsluiting

Debat aan de hand van verschillende thema’s. Elk thema wordt kort geïntroduceerd met een beeldverhaal. Debat is met de zaal en onderstaand panel:
• Herbert Dekkers: hoofd handhaving Milieudienst IJmond
• Marga Zuurbier: directeur arbeidsomstandigheden, Inspectie SZW
• Tony Liebregts, voorzitter Regiegroep ketensamenwerking asbest, Inspectie Leefomgeving en Transport
• Rob de Rijck, coördinerend officier van Justitie ‘milieuzaken’, Openbaar Ministerie

16:20-16:35

Afronding door theatergroep MIER

16:45-

Borrel