Workshops

Basistaken, kwaliteitscriteria en rolverdeling

 

Voor iedereen die wil weten hoe het nou precies zit met de basistaken voor Omgevingsdiensten op het gebied van asbest en andere ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Wat zijn de resultaten van de ‘regiefunctie’ van de ILT op ketensamenwerking en hoe gaat dat in de toekomst.

Werk uit handen met LAVS: minder meldingen en toch alle informatie!

Alle partijen in LAVS voldoen aan wettelijke registratieverplichtingen, zonder de administratieve lasten. Hoe krijgt u als handhaver de informatie over de asbestinformatie? We geven u inzicht in de ondersteuning die LAVS biedt en discussiëren over de mogelijkheden voor ketenhandhaving in de toekomst!

Vooraf scherp, achteraf geen gezeur

Integraal samenwerken is de sleutel tot succes gebleken bij de afhandeling van de sloopmeldingen. Welke instrumenten kun je inzetten om het proces van asbest verwijderen controleerbaar en handhaafbaar te krijgen? Jan de Leeuw (coördinator omgevingsvergunningen) en Gaston Dolmans (asbestcoördinator) van de gemeente Amsterdam geven een kijkje in hun keuken. Je wordt vervolgens uitgedaagd om mee te denken over instrumenten die ingezet kunnen worden in je eigen omgeving.

Malafide ‘saneerders’ in beeld

Malafide ‘saneerders’ zijn op succesvolle wijze op te sporen en aan te pakken. Aanpakken en aanspreken van malafide ‘saneerders’ geeft een duidelijk signaal af naar de bedrijven en/of personen die zich in deze schaduwzijde van de bedrijfstak bezig houden. Met een gestructureerde, actieve en eenduidige aanpak kunnen successen worden behaald. Om erachter te komen hoe inspectie SZW malafide ‘saneerders’ opspoort, aanspreekt en aanpakt moet je zeker bij deze workshop zijn.

Het toezicht van buiten naar binnen…

Niet op de saneringslocaties, maar op de vestiging keer je letterlijk de administratie binnenstebuiten. Of bij niet-gecertificeerden zoals loonbedrijven en aannemers. Kan de administratie van een afvalinzamelaar je op het spoor van illegaliteit brengen? Over de aanpak, de triggerpoints maar bovenal de opmerkelijke resultaten van administratief toezicht hoor je alles in deze workshop.

Wat kan de directie Opsporing doen aan malafide asbestsaneerders?

De directie Opsporing van de Inspectie SZW, wat is dat voor een dienst? Van melding tot onderzoek. Hoe kan de opsporing van malafide saneerders in zijn werk gaan? Welke bijzondere opsporingsmethoden kunnen worden ingezet? Wat kan en mag Opsporing wel en niet? Wat kan een strafrechtelijke aanpak opleveren? Opsporing van een malafide saneerder, een praktijkgeval.

Goed voorbeeld ter inspiratie: casusoverleg

In IJmond (Noord-Holland) en Rivierenland (Gelderland) hebben ze het voor elkaar, ze hebben een succesvol casusoverleg opgezet met alle partijen betrokken bij het toezicht op asbestverwijdering. In deze workshop kunt u ze bevragen hoe ze dat hebben gedaan en krijgt u praktische handvatten om dit ook zelf op te zetten.

Een goed begin is het halve werk

Je bent toezichthouder bij een gemeente, RUD of OD en ziet in jouw gebied iets misgaan met asbest verwijderen. Met het jou ter beschikking staande instrumentarium kun je soms niet zo veel beginnen. Maar je weet dat de politie of de Inspectie SZW er wel iets mee kunnen. Het aanleveren van de juiste en voldoende informatie is dan een must. Hoe je dat kunt doen wordt duidelijk in deze workshop.

Sanctie-instrumenten

Wat gaan we doen met die complexe malafide asbestverwijdering op het einde van de werkdag, vrijdagmiddag of het weekend? Gooien we hem snel over de heg van onze handhavingpartner of pakken we hem samen op? Graag nemen we jullie meenemen in de mogelijkheden, en onmogelijkheden, van samen optreden. Met andere woorden: waar liggen de kansen en waar lopen we tegenaan? En we horen ook graag uw kant van het verhaal.

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw