Samen Slim - succesvolle innovaties in de maritieme maakindustrie

Samen Slim - succesvolle innovaties in de maritieme maakindustrie


Adriaan Broere
Directeur Valk Welding Nederland. Stuurgroeplid bij het TIMA-project.

Marja van Bijsterveldt
Burgemeester van Delft en Voorzitter van de Taskforce Human Capital

Marsha Wagner
Programmadirecteur HCA Topsector Energie/HC Roadmap Topsectoren

Daniel Wortel
Innovatiemanager Duurzaamheidsfabriek en Ambassadeur Smart Industry
workshop organiseren
 workshop organiseren