15 mei 2019

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 11:00

Opening door dagvoorzitter Gijs Wanders samen met mensen met een beperking, naasten, zorgmedewerkers en minister Hugo de Jonge van VWS

11:00 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:45

Workshopsronde 1

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:15

Workshopronde 2

14:00 - 16:15

Parallel aan ronde 2: Pitches Begeleiding à la carte (besloten onderdeel)

15:15 - 17:00

Borrel