VIP Samenwerken in de regio

VIP Samenwerken in de regio

Introductie
Om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk om elkaar makkelijk te kunnen vinden en informatie met elkaar te kunnen delen die nodig is voor de behandeling. Via VIP Samenwerken kan digitaal verwezen worden, waarbij een duidelijke verwijsreden ingevuld wordt. Bij een aantal verwijzingen worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling automatisch gedeeld, denk hierbij aan BMI, nierfunctie, bloedwaarden etc. Per verwijzing wordt aangegeven wat meegestuurd wordt. Ook is er de mogelijkheid om korte vragen aan elkaar te stellen.

Via de patiënten app, kan de patiënt toegevoegd worden aan de online communicatie. Zo kan de patiënt ook vragenlijsten en het spinnenweb invullen, het persoonlijk behandelplan inzien en kunnen thuismetingen doorgegeven worden.


Voor wie?
Zorgverleners die aangesloten zijn bij Zorggroep Voorhout – Warmond


Over welke kennis beschikt u na afloop?
Na de scholing weet u hoe u binnen VIP Samenwerken kunt verwijzen en communiceren met collega’s. Verder weet u hoe u de patiënt in het dossier kan betrekken en hoe extra’s ingezet kunnen worden.
 

Vergoeding na de scholing

Voor deze scholing ontvangt u vacatievergoeding.
 

Attentie
Meldt u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd

deelnameregistratie
 deelnameregistratie