Uitnodiging vierde bijeenkomst Samenwerkingsverband
Brede Schuldenaanpak

 

Gezamenlijk staan we voor een grote maatschappelijke opgave om het aantal mensen met (het risico op) problematische schulden terug te dringen. Daarom komen de belangrijkste schuldenactoren voor de vierde keer bijeen op 13 maart 2019.
 
Het doel van de bijeenkomst  Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak is om de krachten te bundelen en het maatschappelijke schuldenprobleem aan te pakken.
Het thema voor de vierde bijeenkomst is: rijksincasso
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Brede Schuldenaanpak via bredeschuldenaanpak@minszw.nl.

Ik zie uw komst graag tegemoet en hoop op een inspirerende bijeenkomst.

Hoogachtend,

Bernard ter Haar,
Directeur Generaal Sociale Zekerheid en Integratie