aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Uitreiking prijzen Scenter Jaarverslagenonderzoek

27 september 2011

15:00 - 15:30

Ontvangst Sparrendaal.

15:30 - 15:40

Korte inleiding van de twee sprekers door prof. mr. dr. ir. Sicco Santema.

15:45 -

Gastsprekers:
Joris van Oers, CEO van De telefoongids.
Diederik Steeman, director en oprichter van Scenter.

Joris van Oers en Diederik Steeman zullen op inspirerende en geheel eigen wijze invulling geven aan het onderwerp 'boeien en binden van medewerkers'.

Onder de tab 'gastsprekers' vindt u nadere informatie over de gastsprekers en de onderwerpen.

16:30 -

Bekendmaking winnaars en uitreiking van de prijzen.

17:00 -

Borrel en informele afronding

bezoekersaantallen registreren
 bezoekersaantallen registreren