aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Uitreiking prijzen Scenter Jaarverslagenonderzoek

Welkom

Hartelijk welkom op de aanmeld-website voor de uitreikingen van de prijzen van het Scenter Jaarverslagenonderzoek. Op dit evenement maken wij de uitslagen van het 16e Scenter Jaarverslagenonderzoek bekend. Eveneens reiken wij deze dag de prijzen en certificaten van transparantie uit.

U kunt uzelf (en uw collega's) via deze website aanmelden. Tevens vindt u hier ook informatie over het programma, de locatie en onze gastsprekers. Zij zullen u op de hoogte brengen over de drijfveren van CFO's en andere financials en het belang van transparantie van toekomstgerichte beleidselementen in het jaarverslag.

Wij hopen u te mogen ontvangen op de uitreiking!

Met vriendelijke groet,

Loeki Lauw en Sicco Santema

Over Scenter

draaiboeksoftware
 draaiboeksoftware