De provincie Limburg organiseert al meerdere jaren cursussen op het gebied van externe veiligheid. Dit jaar is daarop geen uitzondering, de voorbereidingen en planningen zijn in volle gang. 

Deze aanmelding is voor de basiscursus externe veiligheid, bedoeld voor medewerkers van gemeenten, RUD’s en veiligheidsregio’s die kennis willen maken met het vakgebied of hun kennis willen opfrissen. De cursus is vooral gericht op medewerkers die vanuit hun taken af en toe te maken krijgen met vraagstukken op het vlak van externe veiligheid of producten van specialisten externe veiligheid gebruiken in hun projecten.

Onderwerpen zullen zijn:

 ·         Basisbegrippen EV

·         Begrip van risicovolle bedrijven

·         Inzicht in het effect van risicobeheersmaatregelen

·         Kennis van regelgeving

·         Begrip van relatie EV en rampenbestrijding

·         Inzicht in de relatie Groepsrisico en aandachtsgebieden (vooruitblik naar de omgevingswet)

Het programma voorziet in een dag theorie en een terugkomdag. De studielast is circa 20 uur. De cursus zal 2 keer dit jaar gegeven worden.

De geplande data zijn:

1.     Dag 1 op 17 september, en de terugkomdag is 15 oktober 2018

2.     Dag 1 op 1 oktober, en de terugkomdag is op 29 oktober 2018

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren