Gebruik VIPLive in combinatie met excel

Gebruik VIPLive in combinatie met excel

22 januari 2019

14:45 - 15:00

Inloop met koffie & thee

15:00 - 18:00

Nascholing: Gebruik VIPLive in combinatie met excel 

Trainers: Emely Verdel en Jeroen van Embden (KetenICT team)

18:00 -

Afsluiting 

inschrijven facebook event
 inschrijven facebook event