Datum: 11 november 2020

Tijd: 12.45 - 17.00 uur

Locatie: ’t Spant, Bussum

Je kunt per ronde kiezen voor een sessie. Kijk hier voor de omschrijving van de sessies.

€ 80,00

Totaal: € 80,00

Inclusief € 13,89 BTW

Aanmelden en deelnamekosten
Kosten: €80,-

Aanmelden kan tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Zodra je registratie compleet is, ontvang je je toegangsbewijs per mail. 


Belangrijk
Als de conferentie niet op locatie door kan gaan vanwege de richtlijnen van het RIVM of Voortgezet Leren, vindt de conferentie in zijn geheel online plaats. Het verschil in bedrag voor de online deelname t.o.v de deelname op locatie wordt teruggestort.

 

Annuleren

  • Tot 48 uur van te voren kosteloos annuleren. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de Schoolleidersconferentie dan wel bij niet-verschijning (no-show), kunnen hiervoor annuleringskosten van € 50,- in rekening gebracht worden bij de Deelnemer en/of VO-instelling.
  • Door de Deelnemer en/of VO-instelling verschuldigde bedragen dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum ontvangen te zijn, tenzij voor een bepaalde Activiteit een andere termijn met de Deelnemer en/of VO-instelling is overeengekomen.
  • Indien de Deelnemer en/of VO-instelling de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en is de Deelnemer en/of VO-instelling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval stuurt Stichting Schoolinfo aan de Deelnemer en/of VO-instelling een herinnering om te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien de Deelnemer en/of VO-instelling aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt Stichting Schoolinfo een (tweede) schriftelijke herinnering en zal Stichting Schoolinfo het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien ook aan deze herinnering geen gehoor wordt gegeven door de Deelnemer en/of VO-instelling zal Stichting Schoolinfo een sommatie sturen en zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
  • Vanaf de datum waarop de Deelnemer en/of VO-instelling in verzuim verkeert, is Stichting Schoolinfo gerechtigd om de wettelijke rente per maand te berekenen over het door de Deelnemer en/of VO-instelling verschuldigde bedrag en is Deelnemer en/of VO-instelling tevens administratiekosten volgens de Wet Incassokosten (WIK) verschuldigd in verband met de door Stichting Schoolinfo verzonden betalingsherinneringen en zullen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan Deelnemer en/of VO-instelling in rekening worden gebracht.

Door je aan te melden voor deze bijeenkomst ga je akkoord met het privacy statement van Voortgezet Leren.

Programma Voortgezet Leren
De Schoolleidersconferentie is een onderdeel van het programma Voortgezet Leren, leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs. Voortgezet Leren is een campagne van VO-raad met Schoolinfo.

Jammer dat je niet aanwezig kunt zijn bij de Schoolleidersconferentie. In ieder geval bedankt voor je afmelding.  Wil je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen, dan kun je hiervoor je registratie wijzigen. Om de Schoolleidersconferentie te verbeteren horen we graag van je waarom je niet aanwezig kunt zijn.