UITNODIGING
Lancering Schuldenlab070

donderdag 7 juli 2016
10.00 - 13.00 uur
Humanity House 
Prinsegracht 8
| 2512 GA | Den Haag

“Schulden; een dominant maatschappelijk probleem”


Het aantal mensen in Nederland met schulden neemt toe en het gemiddelde schuldbedrag stijgt. Naast mensen met lage inkomen, raken als gevolg van de economische crisis of live-events ook steeds meer burgers met modale en/of top inkomen in problematische schulden. De gevolgen van problematische schulden op individuen en gezinnen kunnen verstrekkend zijn: armoede, uithuiszettingen, stress en ga zo maar door.

Het huidige gemeentelijke aanbod schuldhulpverlening is niet voldoende om al deze burgers (tijdig) te helpen bij het hanteerbaar maken van schulden. Doordat burgers niet of laat in beeld komen of de oplossing niet duurzaam (genoeg) is, maken we met zijn allen hoge maatschappelijke kosten. Het is dan ook nodig om zwaarder in te zetten op hulpverlening. Het is urgent dat slimme en snelle aanpakken worden ontwikkeld om al deze burgers tijdig voldoende ondersteuning te bieden.

Om nieuwe innovatieve aanpakken te ontwikkelen, implementeren en op te schalen starten diverse partners het Schuldenlab in Den Haag. Het Schuldenlab070 is een werkplaats voor sociale innovatie op het terrein van schulden en armoede, waar creatieve organisaties, bedrijven, overheden en burgers samen aan de slag gaan. Het is ook een open proeftuin waar veelbelovende aanpakken worden gepresenteerd en concrete pilots in verschillende coalities worden uitgevoerd. Het is tot slot ook een werkplaats waar alle huidige en nieuwe partners met elkaar onderzoeken en van elkaar leren. 

Op donderdag 7 juli 2016 lanceren de partners het Schuldenlab070. Vanuit de gemeente geeft wethouder Rabin Baldewsingh het startschot. Tevens zullen enkele innovatieve ondernemers hun plannen toelichten, gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen en lichten verschillende vertegenwoordigers van de partners het Schuldenlab070 toe. 

U
 bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst!

 

 

 

 

debiteurenadministratie evenement
 debiteurenadministratie evenement