Sprekers

COLLEGE #1
SCHULDPREVENTIE &
MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP
Donderdag 19 januari 2017
15:00 - 17:00
[inloop va 14:30 uur]

Locatie: Nutshuis
Reinier van Zutphen | Nationale Ombudsman
Reinier heeft zeer ruimte ervaring als rechter in Utrecht,
Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curacao
en Alkmaar. Hij was daarnaast o.a. voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak. Sinds
2012 is hij president van het College van Beroep voor
het bedrijfsleven. Reinier is op 31 maart 2015 beedigd
als Nationale Ombudsman. Zijn ambtstermijn duurt 6 jaar.
Sadik Harchaoui | Society Impact
Sadik is jurist en werkte als officier van justitie
in Zwolle-Lelystad. Tussen 2003 en 2013 was hij
voorzitter van kennisinstituut Forum. Tussen 2005
en eind 2014 was hij tevens voorzitter van de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), een
adviesorgaan van het kabinet en de Staten-Generaal
over participatie en sociale stabiliteit. Sinds medio
2013 geeft hij leiding aan Stichting Society Impact.
   

COLLEGE #2

SCHULDEN EN GEDRAG

Donderdag 16 februari 2017
15:00 - 17:00 
[inloop va 14:30 uur]

Locatie: InHolland
Roeland van Geuns | Hogeschool van Amsterdam
Dr. Roeland van Geuns was begin jaren 80 medeoprichter 
van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam 
en 
heeft zich de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot specialist 
op het terrein van sociale zekerheid in de meest brede zin 
van het woord. Daarbinnen heeft hij altijd veel aandacht 
besteed aan de beleidsterreinen waar gemeente 
verantwoordelijk voor zijn: bijstand, armoedebestrijding, 
schuldhulpverlening en delen van het welzijnsbeleid. 
Roeland is sinds 2012 lector Armoede en Participatie bij 
het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke 
Innovatie. 

 

 

 

Wilco van Dijk | Universiteit Leiden 
Wilco van Dijk is als bijzonder hoogleraar psychologische 
determinanten van economisch keuzegedrag gespecialiseerd 
in processen die gedrag beïnvloeden. Hij kijkt hierin naar 
omgeving, genen en het brein. Sinds 2009 werkt Wilco voor 
de universiteit van Leiden bij de vakgroep Sociale en 
Organisatie 
Psychologie, waar hij sinds 2014 tot bijzonder 
hoogleraar is benoemd. Wilco publiceerde onder meer over
teleurstelling, 
spijt en macht.  

   

COLLEGE #3

SCHULDEN EN BELEID

Donderdag 16 maart 2017
15:00 - 17:00 
[inloop va 14:30 uur]

Locatie: Nutshuis

Roel in ‘t Veld | Universiteit van Tilburg
Roel is een ervaren Nederlands bestuurskundige, 
architect van onderwijsbeleid en hoogleraar. In de jaren 80
was hij directeur-generaal op het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. In 1989 richtte hij samen met Uri
Rosenthaler de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
(NSOB) op. Hij bekleede meerdere functies in het onderwijs:
hoogleraar Bestuurskunde (Erasmus Universiteit), bijzonder
Organisatiekunde (UvA), hoogleraar management van het
openbaar bestuur (Universiteit Utrecht), bijzonder hoogleraar
hybride organisatie (Open Universiteit Heerlen), hoogleraar
gouvernance (Universiteit Nederlandse Antillen), lector 
democratie (Hogeschool InHolland). Sinds 2010 is hij 
hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg met als

leeropdracht' governance & sustainability'.

Sella Meijs | Gemeente Arnhem

Sella Meijs werkt een kleine vier jaar als bestuursadviseur
bij de gemeente Arnhem binnen de afdeling Werk, Inkomen,
Economie en Cultuur. Schulden in Arnhem vallen hier ook onder.
Eerder werkte zij onder meer als presentatietrainer voor
Omroep Gelderland en voor de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen. De gemeente Arnhem werkt sinds 2014 met BooM: 
Budgetondersteuning op Maat, ontwikkeld voor burgers om
een lichter alternatief te bieden dan de reguliere beschermingsbewind.
Daarnaast is voor de sociale wijkteams de praktische 
Beslisboom opgesteld, een af te leggen route
voor financiële oplossingen. De instrumenten zijn preventief,
zowel vóór de schuldhulpverlening als ná.

 

 

 

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie