Science Policy

Verdiepende themasessie: Technocratie en complexiteit op de science-policy interface: hoe kunnen society, science, policy & politics elkaar vinden?

13-jun-2024 | Ministerie van OCW

WAAROM: De beleidsopgaves voor klimaatgerelateerde transities zijn groot. Wetenschap kan hierbij helpen, maar blijkt lastig in de praktijk. Er zijn al veel initiatieven om deze science-policy gap te dichten. Hoe kunnen we deze beweging versnellen? In deze bijeenkomsten brengen we verschillende praktijkwerkers bij elkaar om van elkaar te leren.

In de vorige sessie hebben we successen en knelpunten besproken. Een veelgenoemde barrière uit de praktijk is hoe aan te sluiten bij deze beleving, vanuit onderzoek, politiek, beleid én de burger. In deze sessie gaan we verdiepen op het thema van de complexiteit van verschillende leefwerelden.

WAAR GA JE MEE NAAR HUIS: 1) nieuwe contacten 2) delen en ophalen van (praktijk)kennis 3) toewerken naar concrete vervolg stappen en nieuwe samenwerkingen

VOOR WIE: beleidsmakers en wetenschappers die hier praktisch mee bezig zijn, netwerken en/of initiatieven die dit opzetten danwel onderzoeken

Programma:

9.45 - 10.00: Inloop

10.00 - 10.15: Introductie thema

10.20 - 11.00: breakout 1- Verdiepen

11.10 - 11.50: breakout 2- Oplossingen

12.00 - 12.30: Synthese en vervolg (incl lunch)

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren