aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Science to Business Café 17 mei 2010

17 mei 2010

17:30 - 18:00

Ontvangst

18:00 - 18:10

Mr. C. Smit (Royal Haskoning)

18:10 - 18:20

Dr. C. van Laar (Hezelburcht)

18:20 - 18:30

Dr. F. Harren (Radboud Universiteit)

18:30 - 20:00

Netwerken

badge sticker printing
 badge sticker printing