Science to Business Café 27 september 2010

Science to Business Café 27 september 2010

27 september 2010

17:30-18:00

Ontvangst

18:00-18:10

Prof. Jan van Groenendael (Radboud Universiteit)

18:10-18:20

Dr. Ruud Foppen (Natuurplaza)

18:20-18:30

Drs. René Krekels (Natuurbalans BV)

18:30-20:00

Netwerkborrel

symposium registration
 symposium registration