aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Science to Business Café 28 februari 2011

28 februari 2011

17:30 - 18:00

Ontvangst

18:00 - 18:15

Presentatie Prof. dr. H.L. van Kranenburg (Radboud Universiteit Nijmegen)

18:15 - 18:30

Presentatie Dhr. E. van Doorn (Enerpro)

18:30 - 20:00

Netwerkborrel

uitnodiging
 uitnodiging