aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Science to Business Café 28 september 2009

18 augustus 2009

17:30 - 18:00

Ontvangst

18:00 - 18:10

Opening en toelichting Go! en Mercator Award

18:10 - 18:30

Elevator pitch contest

18:30 - 18:45

Reacties publiek

18:45 - 20:00

Netwerken; juryberaad, bekendmaking winnaar

deelnemersbalie
 deelnemersbalie