Science to Business Café 28 september 2009

Science to Business Café 28 september 2009

18 augustus 2009

17:30-18:00

Ontvangst

18:00-18:10

Opening en toelichting Go! en Mercator Award

18:10-18:30

Elevator pitch contest

18:30-18:45

Reacties publiek

18:45-20:00

Netwerken; juryberaad, bekendmaking winnaar

event management
 event management