aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Science to Business Café 30 november 2009

30 november 2009

17:00 - 17:30

Ontvangst

17:30 - 17:35

Welkom en opening (dhr. H. van der Pasch)

17:35 - 17:45

Inleiding (dhr. A. Franken)

17:45 - 19:00

Presentaties door genomineerden Mercator Award

19:00 - 19:15

Juryberaad en presentatie winnaar Junior Mercator Award

19:15 - 19:30

Prijsuitreiking (mevr. H. Kunst en dhr. A. Franken)

19:30 - 20:30

Buffet, netwerken

ticketsales
 ticketsales