SDN 2020 - Passende zorg voor dyslexie

SDN 2020 - Passende zorg voor dyslexie

Vrijdag 7 februari 2020

Conferentie van de Stichting Dyslexie Nederland

Passende zorg voor dyslexie

Tijdens de conferentie staan de recente ontwikkelingen in het dyslexieveld centraal, zoals de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie, het protocol voor dyslexiediagnostiek en behandeling, en de vraag naar de noodzaak van specialistische zorg voor dyslexie.

Wetenschappelijke inzichten die bij de vakinhoudelijke vragen een rol spelen, komen aan bod. Dat zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de kenmerken van goede dyslexiezorg? Welke kwalificaties zijn daarvoor nodig? Kunnen we alles overlaten aan de school? Hoe kan samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen in de zorg verbeterd worden? Maar ook: Wat is de meerwaarde van proefbehandelingen voor de diagnostiek? Moeten lees- en spellingproblemen even zwaar wegen in de bepaling van dyslexie? Wat is de last die mensen ondervinden van dyslexie? En, hoe effectief zijn hulpmiddelen om deze last te verlichten?

Sprekers zijn Prof. dr. Pol Ghesquière, Dr. Ellen Loykens, Dr. Liesbeth Tilanus, , Prof. dr. Ludo Verhoeven, Dr. Elise de Bree, Dr. Femke Scheltinga en Prof. dr. Peter de Jong.

Accreditatie voor het congres wordt aangevraagd.

Datum: Vrijdag 7 februari 2020, van ongeveer 9.30-17.00

Locatie: Landgoed de Horst – Driebergen