SDN 2020 - Passende zorg voor dyslexie

SDN 2020 - Passende zorg voor dyslexie


Dagindeling

Tijdens de conferentie staan de recente ontwikkelingen in het dyslexieveld centraal, zoals de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie en het protocol voor dyslexiediagnostiek en behandeling.

Recente wetenschappelijke inzichten die bij die vakinhoudelijke vragen een rol spelen, komen aan bod. Dat zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de kenmerken van goede dyslexiezorg? Hoe kan samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen in de zorg verbeterd worden? Maar ook: Wat is de meerwaarde van proefbehandelingen voor de diagnostiek?? Moeten lees- en spellingproblemen even zwaar wegen in de bepaling van dyslexie? Wat is de last die mensen ondervinden van dyslexie? En, hoe effectief zijn hulpmiddelen om deze last te verlichten?

Sprekers zijn onder andere Pol Ghesquière, Ellen Loykens, Peter de Jong, Liesbeth Tilanus en Elise de Bree.

Accreditatie voor het event wordt aangevraagd bij NVO en NIP.

 

Inloop

09:00 - 09:30 Registratie

Ochtendprogramma

Plenaire sessies

Lunch

12:15 - 13:30
 

Middagprogramma

Plenaire sessies

 

Borrel

16:30 - 18:00

 

  

         

 


 

 

 

 

 

 

 

toegangskaartverkoop
 toegangskaartverkoop