SDN 2020 - Passende zorg voor dyslexie

SDN 2020 - Passende zorg voor dyslexie

Dyslexie in tijden van verandering
Voor vragen over het evenement kunt u contact opnemen met het UvA Congresbureau
Spui 21
1012WX Amsterdam
Nederland
020-5254791
congres@uva.nl
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/