Samenleven, wat een kunst! 

Sectordag Vormingsonderwijs 2019


Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. Ze leren dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet iedereen gelijk is en gelijk denkt. Het vormingsonderwijs maakt zich sterk voor een samenleving waar kinderen tot hun recht komen. Dat ze elkaar en elkaars levensovertuigingen leren kennen en waarderen. Zo kan er waarde(n)vol onderwijs geboden worden waar kinderen gestimuleerd worden om en eigen visie te ontwikkelen met respect en betrokkenheid voor mens en maatschappij.

 

De werkgroep 'voorbereiding sectordag', waar alle denominaties in vertegenwoordigd zijn, heeft voor u een aansprekend programma samengesteld.

 

Op een creatieve en kunstzinnige wijze hopen we elkaar te ontmoeten, kennis met elkaar te delen en te bezinnen zodat we geïnspireerd verder kunnen bouwen aan een mooie samenleving!

 

Via het menu kunt u het programma van de dag vinden, u aanmelden en een keuze maken uit de workshops.

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren