17 november 2016

13:00 - 13:30

ontvangst met lunch

13:30 - 13:45

Welkomstwoord

13:45 - 14:30

Namens Delicia de heer M. Donders - "Wie bestuurt uw proces?"

14:30 - 14:45

Koffiepauze

14:45 - 15:30

Namens Aviko-Rixona de heer S. van Staveren - "De koppeling tussen logistieke systemen en productiesystemen"

15:30 - 16:30

Borrel en afsluiting

mailing
 mailing