Waarom MasterNetworkerLunch

Elke eerste maandag van de maand als je de sirenes hoort en je ziet geen MasterNetworkers om je heen dan heb je een probleem. Je bent op de verkeerde plaats. Sluit alle ramen en ga onmiddellijk naar het campus terrein van de Universiteit Twente.

Waarom MasterNetworkerLunches?

Het specifieke doel van de Master Networker Lunch is: Master Networkers de gelegenheid te geven hun opgedane kennis in praktijk te brengen en er mee te blijven werken.

Welke voordelen levert een MasterNetworkerLunch op?

Je hebt gehoord dat Twente het dichts be”netwerkte”gebied van Nederland, zelfs van Europa is. Wat voegt een extra lunchbijeenkomst daar nu aan toe?
De MasterNetworkerLunch helpt Master Networkers bij het in de praktijk brengen van hun Netwerk-marketingplan en brengt hen in contact met anderen die dezelfde opleiding hebben gehad en dus weten waar zij over praten als zij het hebben over de “definitie van Netwerken”, vooropgestelde doelen of de drie soorten netwerken die je daaruit voortvloeiend, kunt onderscheiden.

Onder elkaar praten wij dezelfde “netwerktaal”. Door regelmatig contact met elkaar te hebben vullen zich de “Douche”- en de “Mackay66” profielen. Door het versterken van de relaties met elkaar nemen de kansen toe.

Master Networkers hebben geleerd te denken in de zin van Referral-Partners.

Is de MasterNetworkerLunch een Referral-groep?

Neen. De MasterNetworkerLunch is niet specifiek opgezet als Referral groep (sterk relatiegerichte netwerkgroep.) Daarvoor zijn de bijeenkomsten (een maal per maand) niet frequent genoeg. Bovendien zijn er voldoende specifieke Referralgroepen in de regio actief. Denk aan Power Network Group, BNI of Red Peppers.
Er zal geen verplichting zijn tot het geven van Referrals, er wordt geen administratie bijgehouden. Alle drie de netwerkaspecten, Informatie, Ondersteuning en Referrals komen élke lunch als onderdeel aan bod. Dat er referrals voor elkaar gegeneerd kunnen worden is een zeer prettige bijkomstigheid, voortkomende uit het feit dat Master Networkers als geen ander weten hoe het Referral-proces werkt.

Vervangt de MasterNetworkerLunch andere netwerkgroepen?

Neen. De Master Networker lunches zijn geen vervanger voor andere groepen of bijeenkomsten. Die zul je moeten blijven bezoeken al was het alleen maar om de leden uit je netwerk te promoten en referrals voor hen te blijven genereren.

Is de MasterNetworkerLunch vrij toegankelijk?

Neen. De MasterNetworkerLunches zijn alleen toegankelijk voor deelnemers die het Master Networker Programma hebben gevolgd, momenteel volgen of ingeschreven zijn in een groep waar van het vast staat dat ze voldoende deelnemers heeft en doorgaat.

Wél mogen Master Networkers een introducé meebrengen als die heeft aangegeven een bijzondere belangstelling in het Master Networker Programma te hebben.

Wat kost deelname aan de MasterNetworkerLunch?

Deelname kost €10,00 per persoon (incl.BTW.) Er is geen pinapparaat aanwezig. Dus: Contant afrekenen.

Wat steek ik er van op?

  • Elke lunch zal van invloed zijn op:

  • Je ZVW positie zal verbeterd zijn

  • Je Netwerk scorecard activiteiten zijn verhoogd

  • Je hebt vernieuwde energie

  • Je hebt mogelijke oplossingen

  • Zelfkennis en pitch vaardigheden

  • Informatie en handige tips

Wat moet ik doen?

  1. Altijd antwoorden op deze email: aan of afmelding.

  2. Je leverage pitch en zoekvraag voorbereiden

  3. Je eigen lunch afrekenen

Tot ziens.
Robert Reinink, Jolanda Oude Lansink, Jos Essers

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie