Conferentie

“Nieuw beheer- en instandhoudingtechnologieën voor intelligente netten” tijdens de conferentie op 27 september 2013.

De betrouwbaarheid, storingsongevoeligheid en transportcapaciteit van de toekomstige elektriciteitsnetten moeten vergroot worden. Daar ligt een uitdaging.

Het EOS onderzoeksprogramma beschrijft hoe de komende decennia het gebruik en de belasting van het elektriciteitsnet veranderen. Nieuwe technologieën en methoden voor instandhouding en vervangingsbeleid zijn nodig. TU Delft, Alliander, TNO, Ksandr en Locamation presenteren tijdens de conferentie de resultaten van het onderzoek naar componenten, zelfsturende beheermethoden en beheersystemen die bijdragen aan een nieuwe architectuur voor intelligente netten en een basis leggen voor een intelligent, ecologisch verantwoord en economisch efficiënt te beheren en in stand te houden elektriciteitsnet.

TU Delft
Integratie van nieuwe materialen en intelligentie in energiesystemen.
De promovendus Gautam Bajracharya presenteert de onderzoeksresultaten van het onderdeel "Predictive Health Management" en geeft antwoorden op vraagstukken zoals de waardering van netcomponenten, het automatisch beslissen middels model-predictive control en de rol van smart agents.

Tom Koltunowicz informeert ons, als promovendus, over de veranderende condities in het huidige en toekomstige elektriciteitsnet. Ook zal hij ons informeren over de resultaten van het onderzoek naar de versnelde veroudering van componenten onder deze veranderende condities.

Beide promovendi zullen hun concept-proefschrift presenteren.

Alliander
Intelligente netten hebben een grote potentie voor de toekomstige energievoorziening. Toch zijn er nog wel een paar zaken te regelen.
Implementeerbaarheid van geïntegreerde intelligente netten. Uitdagingen op het gebied van intelligente netten met zelfsturing en zelfmonitoring; Wie houdt overzicht welke sensoren welke informatie verzamelen en welke algoritmes automatisch beslissen? En hoe voorkomen we dat de netstabiliteit wordt gewaarborgd als autonome systemen worden aangevallen in cyberspace?

Locamation
Van denken in concepten naar praktisch toepassen in een open platform. Uitgedachte concepten worden getoetst op hun praktische toepassing in de SASensor Open Platform Suite. Samenwerking tussen kennisinstituten, netbeheerders en Locamation laat zien dat snelle uitrol van concepten in bestaande en nieuwe SASensor installaties terugkoppeling creëert naar de ontwikkelaars en directe meerwaarde oplevert voor de netbeheerders.

TNO
Intelligent control of large-scale infrastructures: challlenges and approaches. The development in sensor, computing and communication technologies alone cannot pave the road to solving the problems of efficient management of large-scale infrastructures (e.g. energy generation/distribution, traffic network, smart cities, etc.) by themselves. The scale, the complexity, the inherent evolution of the systems and the related uncertainties pose conceptual challenges for monitoring and control. The presentation overviews these challenges and indicates a few promising ways to develop dependable, real-life solutions.

Ksandr
Afstemming met de sector nationaal en internationaal voor toepassing van de resultaten.

De samenvatting
Wie: energieprofessionals die willen bijdragen aan het vergroten van de betrouwbaarheid, storingsongevoeligheid en transportcapaciteit van de toekomstige elektriciteitsnetten
Hoe: Samen anticiperen op mogelijke ontwikkelingen en uitstippelen van een roadmap
What’s in it for you: Samen met andere energieprofessionals aan de basis staan van een intelligent net
Wanneer:27 september 2013
Waar:Inn Style Maarssen