Donderdag 27 februari | Interne dienstverlening (SLA)

Op donderdag 27 februari organiseren we een bijeenkomst voor de senior medewerkers in de bedrijfsvoering binnen de UvA. Het doel van de dag is om kennis te delen en te leren van elkaar om onze dienstverlening aan studenten en medewerkers (nog) beter te laten aansluiten op de wensen van de gebruikers.

We gaan met elkaar en experts van binnen en buiten de UvA kijken naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (universitaire) ondersteuning. We zullen van gedachten wisselen over de ontwikkelingen die spelen en over methodieken die we kunnen inzetten de komende zes jaar en welke stappen we daarvoor moeten gaan zetten. Tijdens de bijeenkomst wordt ook een korte toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot de SLA-cyclus.

Je bent van harte uitgenodigd bij deze dag aanwezig te zijn.

Bekijk hier het volledige programma en registreer je voor een van de workshops. 

Je bent van harte uitgenodigd! Graag tot de 27e