workshops

 

PI in de praktijk door Jaap-Jan de Vries en drie vertegenwoordigers van opleidingen

Vertegenwoordigers van drie opleidingen die bezig zijn hun curriculum in te richten op weg naar Professionele Identiteit vertellen over de gezette processtappen. Wat zijn hun successen, waar zijn ze tegenaan gelopen, hoe bereiken ze succes en vermijden zij valkuilen. Kom met vragen en zij geven de antwoorden!

 

Reflecteren, vergeet het maar (niet)! door Martin Reekers, hoofddocent

Zonder reflecteren geen leren! Maar…studenten zuchten niet zelden onder het juk van wéér een reflectieopdracht. In deze workshop staan wij stil bij de vraag hoe reflectie ook door studenten zinvol gevonden wordt en hoe je reflectie een plaats kunt geven in alle onderdelen van een curriculum en door de leerjaren heen. Wij oefenen tijdens de workshop zelf met tools die bijdragen aan betekenisvolle reflectie door studenten. Tools die je als deelnemer ook in je eigen onderwijs kunt inzetten. Niet alleen bij SLC, maar (juist) ook in de rest van het onderwijs. De taxonomie van Dee Fink over ‘significant learning’ vormt het vertrekpunt van de workshop

 

Professionele Identiteit in het onderwijs door Annemiek Grootendorst, projectleider Professioneel Identiteits Team/SLC

Professionele Identiteit (PI) is een van de bouwstenen van de onderwijsvisie van de HR. Met deze bouwsteen leren studenten meer en zelfregie te ontwikkelen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren. Om Professionele Identiteit in het onderwijs te realiseren zijn de volgende elementen noodzakelijk:

  • Een Goed Verhaal: waarin Nut en Noodzaak van PI juist voor deze opleiding expliciet wordt
  • een cultuur die het ontwikkelen van PI ondersteunt
  • een curriculum waarin de PI ontwikkeling aandacht krijgt
  • concreet onderwijs waarin studenten hun PI leren te ontdekken, expliciteren en ontwikkelen

In deze workshop komen al deze facetten kort aan bod. Aan de hand van vragen van de deelnemers zoomen we in op specifieke onderwerpen.
Vanzelfsprekend maak je hier ook kennis met literatuur en ontwikkelde praktijken.

 

Het voeren van een reflectieve dialoog gericht op identiteitsontwikkeling door Kariene Mittendorff, associate lector SLB, Saxion

Professionele identiteitsontwikkeling van studenten kan niet zonder een reflectieve dialoog. Maar hoe geef je dat nu echt goed vorm? Hoe creëer je een omgeving waarin een reflectieve dialoog een goede plek kan krijgen? Hoe voer je zo’n gesprek met individuele studenten, maar ook tussen studenten zelf in de klas? Welke vragen kun je stellen, en welke zijn heel erg belangrijk?

In de workshop gaan we kort in op literatuur en onderzoeksresultaten, maar gaan we vooral aan de slag met eigen ervaringen én concrete handreikingen voor de praktijk om een reflectieve dialoog zelf te realiseren.