Slim Bereikbaar Westland

Het Westland is in beweging!

Provincie Zuid-Holland en gemeente Westland werken samen aan een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van het Westland. De reconstructie van de Veilingroute is in volle gang en binnenkort start de verdubbeling van de N213 bij Naaldwijk. Voor een betere doorstroming op de N211 liggen de plannen klaar. We werken aan een toekomstbestendige greenport 3.0. Slimme mobiliteit ontwikkelt zich snel. Met verschillende partners in de omgeving zijn afspraken gemaakt over verdere samenwerking en we streven naar meer. Hoe kunnen we samen de bereikbaarheid van het Westland nog verder verbeteren?

Tijdens Slim Bereikbaar Westland blikken we terug op mijlpalen, maar richten we ons vooral op de toekomst. Gezien de economische belangen van het Westland vragen we uw input en medewerking om technische innovaties en gedragsverandering mogelijk te maken en om oplossingen door wegen beter te benutten of aanpassingen te doen. We organiseren korte themasessies waarin we verkennen hoe we samen aan de slag kunnen. Tijdens de lunch maken we de balans op en is er gelegenheid om na te praten.

Wilt u graag het gesprek aangaan over de toekomstige bereikbaarheid van het Westland? Kom dan op vrijdag 8 maart 2019 naar Slim Bereikbaar Westland in het Fleurcenter van Royal FloraHolland.

Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 28 februari via het aanmeldformulier. U ontvangt begin maart een bevestiging en het definitieve programma.

Wij ontmoeten u graag op vrijdag 8 maart!

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren