Slim Bereikbaar Westland

Slim Bereikbaar Westland

Wij nodigen u van harte uit voor Slim Bereikbaar Westland op vrijdag 8 maart 2019 in het Fleurcenter van Royal FloraHolland. Tijdens dit event blikken we terug op een aantal mijlpalen en gaan we graag met u in gesprek over de wijze waarop smart mobility maatregelen de bereikbaarheid van het Westland toekomstbestendig maken. Via dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor het event.

Toestemming foto's

Tijdens het evenement worden foto's gemaakt. Wij gebruiken dit materiaal voor onze communicatie-uitingen, zoals nieuwsberichten op onze website. In het kader van de AVG vragen wij uw toestemming hiervoor. 

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens (privacyverklaring Provincie Zuid-Holland).

Hartelijk dank voor uw aanmelding. We ontmoeten u graag op vrijdag 8 maart!

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event