sLIM masterclass Gezondheid & GO

De kwaliteit van stedelijke gebieden is voor onze gezondheid essentieel. Schone lucht, een groene leefomgeving, goede voeding en toegang tot uitstekende gezondheidsvoorzieningen maken allemaal onderdeel uit van gezond stedelijk leven. De sLIM leergang 2021 wordt op 1 december afgerond met een live cast vanuit Groningen. Meld u nu aan!

Kunnen gebieden gezondheid bevorderen? Welke ruimtelijke inrichting, functies en activiteiten zijn nodig om gezond stedelijk leven in wijken en gebieden te kunnen versterken en waarborgen? En welke inzichten en innovaties op het snijvlak van gezondheid en gebiedsontwikkeling zien we in de huidige praktijk ontstaan? De COVID-19 pandemie heeft het belang hiervan voor stedelijke bewoners en bedrijven onderstreept.

Op 1 december bespreken we in een livecast vanuit de Groningse Puddingfabriek de inzichten uit eerdere bijeenkomsten die we dit jaar hebben georganiseerd over gezondheid en gebiedsontwikkeling en voegen daar inzichten en ervaringen van gebiedsontwikkelaars uit het Noorden van ons land aan toe.

Het programma van deze sLIM Masterclass is samengesteld in nauwe samenwerking met SKG-leden van de Gemeente Groningen en gebiedsontwikkelaar VanWonen. Bent u bezig met het thema gezondheid in relatie tot gebiedsontwikkeling en wilt u uw kennis of ervaringen delen? Laat het ons dan weten via de aanmeldlink

* De lezingenreeks van sLIM is deel van de missie van de Universiteit van Amsterdam en TU Delft door het leveren van kennis bij het vinden van oplossingen voor een duurzame samenleving. Het Centre for Urban Studies van de UvA en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft doen dat met een accent op intensief en meervoudig ruimtegebruik. Door middel van de samenwerking maken zij samen de sLIM-leergang mogelijk. Met “De uitdagingen van verstedelijking: van ideeën naar praktijk” als overkoepelend thema voor de periode 2019-2021.