Evaluatie 'Slimme en Gezonde stad'

 

Tijdens de evaluatie gaan we de oogst binnenhalen van 4 jaar 'Slimme en Gezonde Stad' in Eindhoven. Deskundigen uit de praktijk presenteren hun inzichten en ontwerpen op gezonde omgevingswaarden in en om Eindhoven. En u krijgt de gelegenheid om uw inbreng te leveren in gesprek met bestuurders en deskundigen over ‘Slimme en Gezonde Stad’ in relatie tot o.a. de centrumverdichting en de verbinding stad-platteland.

4 jaar Slimme en Gezonde Stad

In 2014 gingen gemeente Eindhoven, Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland een bijzonder partnership aan. Met het tekenen van de intentieovereenkomst bevestigden deelnemende partijen een belangrijke bijdrage te leveren aan het permanent verbeteren van de leefomgeving en kwaliteit van leven in een inclusieve samenleving. Door kennis en kunde te delen, door kennisinstellingen te betrekken, door te ‘doen’ in een co-creatieve ontwikkelaanpak, door meekoppelkansen aan te grijpen en door innovaties te adapteren kunnen we op 25 oktober a.s. samen met u naar de successen van dit programma kijken.

We kijken uit naar uw komst!

 

Namens ‘Slimme en Gezonde Stad’,

Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Gemeente Eindhoven

 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren