Gedragsinzichten zijn cruciaal om naleving van wet- en regelgeving te bewerkstelligen. De toepassing van gedragsinzichten blijft echter vaak beperkt tot relatief kleinschalige interventies gericht op gekende en eenvoudige problemen in uitvoering, toezicht en communicatie. Structurele toepassing van gedragsinzichten in beleid blijft in vergelijking nog achter. Waarom is het zo belangrijk gedragsinzichten vroeg in de beleidscyclus te verankeren? En wat zijn de randvoorwaarden om gedragsinzichten succesvol in de organisatie in te bedden?
Deze vragen staan centraal in de lezingVan slimme interventies naar duurzame gedragsverandering’ van dr. Michael Vliek. Vliek is coauteur van meerdere lesboeken over toegepaste (sociale) psychologie en gedragsverandering, werkt als universitair docent aan de Universiteit Leiden en is verbonden aan het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.  

Vanuit het SV programma Handhaving en gedragsbeïnvloeding zijn verschillende succesvolle gedragsprojecten op poten gezet bij beleidsdirecties, uitvoering en toezicht. In korte presentaties geven de projectleiders een inkijkje in hun project.

Ben je benieuwd hoe de Bestuursraad denkt dat we de toepassing van gedragsinzichten meer kunnen mainstreamen binnen SZW? Hebben de leden van de Bestuursraad een beeld van wat daarvoor nodig is? Of heb je daar zelf misschien al goede ideeën over? De interactieve paneldiscussie met de Bestuursraad biedt alle ruimte om deze ideeën uit te wisselen.

20 mei 2021

12:45 - 13:00

Digitale inloop

13:00 - 13:10

Welkom door host Marga Rijerse en openingswoord door minister Wouter Koolmees

13:10 - 13:40

Lezing dr. Michael Vliek: Van slimme interventies naar duurzame gedragsverandering

13:40 - 13:50

Korte pauze

13:50 - 14:15

Inkijkje in succesvolle gedragsprojecten

14:15 - 14:45

Paneldiscussie Bestuursraad SZW

14:45 - 15:00

Slotwoord door directeur Stelsel en Verzekeringen Jan IJzerman