aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Slotconferentie Programma Cultuurbereik Rotterdam

26 november 2012

09:30 - 09:50

Inloop

09:50 - 10:05

Muzikale opening van de dag

10:05 - 10:15

Welkomstwoord door wethouder Antoinette Laan

10:15 - 10:20

Toelichting programma door Mijke Loeven (dagvoorzitter)

10:20 - 11:00

Key note speaker George Lawson - voorzitter Fonds Podiumkunsten

11:00 - 11:30

Koffie en koek

11:30 - 11:45

Gedanst intermezzo

11:45 - 12:30

Panelgesprek o.l.v. de dagvoorzitter

12:30 - 14:00

Lunch (muzikale omlijsting door Eva van Welzenis)

14:00 - 15:00

Themasessies

Themasessie 1: Nut en noodzaak van onderzoek naar cultuurparticipatie
Tijdens deze sessie worden landelijke en Rotterdamse onderzoeken en onderzoeksresultaten gepresenteerd en besproken. Wat kunnen we van deze onderzoeken leren en wat doen we met de uitkomsten?

Themasessie 2: Musea in de wijken
De meest recente onderzoeksresultaten van het programma Musea in de wijken worden gepresenteerd, aangevuld met de ervaringen van deelnemende musea. Zij vertellen wat het wijkgerichte werken het museum en de wijk heeft opgeleverd en welke effecten zij waarnemen.

Themasessie 3: Do’s and Don’ts van jongerenmarketing
Welke lessen leren we van jarenlange ervaring met jongerenmarketing? Wat werkt wel en wat werkt niet en waarom? Het Cluster Jongerenmarketing deelt haar ervaringen & kennis en gaat in op de Rotterdamse praktijk.

Themasessie 4: Cultuurbuur: samen werken aan succesvol presenteren in de wijk
Cultuurbuur is een uniek samenwerkingsverband tussen de Rotterdamse Stadsgezelschappen en Rotterdamse Lokale Cultuurcentra en Cultuurhuizen. In deze interactieve themasessie kijken we naar succesvol presenteren in de wijk vanuit de 5p's van de marketingmix. Tips en tricks, valkuilen en kansen en vooral... het belang van samenwerking.

Themasessie 5: Het verhaal van de wijkfestivals
Wijkfestivals zijn in opkomst in Rotterdam (denk aan Van Smartlap tot Opera of Duizel in het Park). Samen met onder andere de twee initiatiefneemsters van deze wijkfestivals praten we over het fenomeen: waar komt de plotselinge opbloei vandaan? Wat brengt een wijkfestival teweeg in de wijk? Maar ook: wat zijn belangrijke leerpunten van afgelopen edities?

Themasessie 6: Nieuwe businessmodellen voor cultuur
Een actieve brainstormsessie waarin we samen alternatieve businessmodellen bedenken voor succesvolle cultuurprojecten. Hoe kunnen projecten op eigen benen staan, wat en wie is daarvoor nodig en hoe kunnen partners in de stad samenwerken?

Themasessie 7: Kunst & cultuur en wijkontwikkeling
Cultuur is een onmisbaar onderdeel in de gebiedsgerichte aanpak. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt duidelijk hoe met geringe investeringen een groot effect bereikt kan worden.

15:00 - 15:30

Theepauze

15:30 - 16:30

De projectencarrousel – een showcase van bijzondere projecten

16:30 - 16:45

Afsluiting

16:45 - 18:30

Gelegenheid tot napraten (met onder andere muziek)

eventwebsite
 eventwebsite