aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Slotdag Centaur 22

Je bent van harte welkom op de Slotdag van Centaur 22
3 juli 2014 op Centrum Venwoude

Een dag waarop deelnemers aan dit intensieve traject laten zien waar ze uitgekomen zijn.

Voor de keuken is het van belang te weten of je de lunch wilt gebruiken.

Zo ja, maak dan € 15,- per persoon over
op giro NL51 INGB 0005426058 t.n.v. M.H.Pieper Lage Vuursche.
ONDER VERMELDING VAN: Slotdag C 22

Start: 09.30 Lunch: 13.00 Einde: 18.00

Adres: Vuursesteeg 1. 3749 AN Lage Vuursche

Op deze dag ben je van harte welkom als
- genodigde via een deelnemer, coach of de trainer
- geïnteresseerde in het transformatietraject van de Centaur
Boeking vindt plaats in verband met het maximum aantal beschikbare plaatsen.

Na het verzenden van je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging.

ticketverkoop
 ticketverkoop