aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Slotdag Centaur 23

Beste geïnteresseerde

 

Je bent van harte welkom op de Slotdag van Centaur 23

 

Donderdag 9 juli 2015

 

Op deze dag laten de deelnemers van het traject persoonlijk leiderschap van de Venwoude Levensschool zien waar ze zijn uitgekomen.

Op deze dag ben je van harte welkom als
- genodigde via een deelnemer, coach of trainer
- geïnteresseerde in het transformatietraject 'Centaur'

 

Deze dag vindt plaats op 9 juli 2015 van 09.30 tot 18.00 op

Centrum Venwoude

Adres: Vuursesteeg 1

3749 AN Lage Vuursche
 

Geef hier onder aan welk gedeelte van de dag je komt.

 

Als mee luncht maak dan € 15,- per persoon over op giro

NL51 INGB 0005426058 t.n.v. M.H.Pieper Lage Vuursche.
ONDER VERMELDING VAN: Slotdag C 23

 

Vriendelijke groet

Organisatie Slotdag

congresregistratie
 congresregistratie