Sluit aan bij de Smart Energy Community
voor woningen en bedrijfsgebouwen

 

De kick-off vindt digitaal plaats. Schrijf u meteen in voor het eerste webinar op 17 november aanstaande: Build together! De wondere wereld van energieflexibiliteit in gebouwen. 

Slimme energiediensten nemen de komende jaren een vlucht. De gebouwde omgeving zit volop in een transitie, het aantal daken waarop zonnestroom wordt opgewekt groeit gestaag, en er staan steeds meer elektrische auto’s in de straat. Zonnestroomsystemen, all electric warmtepompen en laadpalen vragen om slimme aansturing. En ook de slimme inzet van batterijen wordt steeds belangrijker. Dit alles vraagt om een nauwere samenwerking tussen bedrijven uit de energiesector, installateurs en leveranciers van gebouwsystemen, en de eigenaren en gebruikers van gebouwen. TKI Urban Energy en Flexiblepower Alliance Network (FAN) nodigen daarom iedereen uit die actief is in, of meer wil weten over de wereld van energieflexibiliteit voor woningen en bedrijfsgebouwen, om zich aan te sluiten bij de Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen.

Het gezamenlijke doel van TKI Urban Energy en FAN is om alle actoren bij elkaar te brengen die zich bezighouden met, of meer willen weten van energieflexibiliteit voor woningen en bedrijfsgebouwen. Binnen de community kan actief kennis worden uitgewisseld over wat er nu al mogelijk is en welke kansen er in het verschiet liggen. De eerste activiteiten van de Smart Energy Community vinden digitaal plaats, in de vorm van een webinarreeks over slimme energiediensten bij woningen en bedrijfsgebouwen. We bespreken ontbrekende puzzelstukjes en nieuwe mogelijkheden voor innovatie. Natuurlijk biedt dit de mogelijkheid om gezamenlijk business te creëren. Meld u dus aan voor het eerste webinar op 17 november 2020, en doe mee!

Build together! De wondere wereld van energieflexibiliteit in gebouwen, vindt plaats op 17 november a.s. Meer informatie of direct aanmelden

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor (één van) de volgende webinars, en staat  u nog niet op onze verzendlijst? Laat dan hier uw e-mailadres achter. 

12 januari 2021 (15:00 - 16:00 uur): 
Build together! Slim laden van elektrische auto’s bij de woning en op kantoor.
9 februari 2021 (15:00 - 16:00 uur):
Build together! Flexibiliteit bij woningen – waar is de businesscase?
9 maart 2021 (15:00 - 16:00 uur):
Build together! Flexibiliteit bij bedrijfsgebouwen – waar is de businesscase?