Verbinden en Innoveren met SNOMED

‘Hier worden alle zorgspelers blij van!’

Eenduidige en heldere communicatie over medische gegevens en behandelingen tussen artsen en patienten en tussen de artsen onderling zijn belangrijk voor betrouwbare en adequate zorgverlening. Er wordt veel energie gestopt in digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Dit blijkt ook uit de versnellingsplannen van het ministerie van VWS op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg en het programma ‘Eenheid van Taal’. Een belangrijke randvoorwaarde om Eenheid van Taal te bereiken is SNOMED: hét meest uitgebreide en internationale, medisch terminologiestelsel.

Momenteel loopt bij Nictiz het programma ‘Vertalen SNOMED’. Hierin worden Engelse termen uit dit medisch terminologiestelsel naar het Nederlands vertaald. Vervolgens worden de medische termen uit dit stelsel ook gemapt naar andere standaarden en worden er patiëntvriendelijke termen aan deze termen toegevoegd. Op die manier kunnen de termen uit SNOMED door verschillende soorten zorgverleners en patiënten worden gebruikt en gelezen. Iedereen weet wat er wordt bedoeld met de gebruikte terminologie.

Tijdens het symposium ‘Verbinden en innoveren met SNOMED’ wil Nictiz laten zien hoe de digitale gegevensuitwisseling in de zorg naar een hoger level kan worden getild.

Dus, wilt u weten wat SNOMED is en wat SNOMED voor uw werk kan betekenen? Kom dan op donderdag 13 februari naar het KNVB in Zeist en laat u verrassen door de winst die SNOMED kan hebben op verschillende spelers in het zorgveld!