Verbinden en Innoveren met SNOMED

 

De beschikbare presentaties, het verslag en de foto’s zijn vanaf 17 februari te vinden op http://www.nictiz.nl/snomedsymposium2020

Eenduidige en heldere uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling zijn belangrijk voor kwalitatief goede en efficiënte zorgverlening. Vanuit het zorgveld en door het ministerie van VWS wordt daarom veel energie gestopt in het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling, onder meer door versnellingsprogramma’s en door afspraken over Eenheid van Taal. Het internationaal, medisch terminologiestelsel SNOMED maakt Eenheid van Taal in de zorg mogelijk.

Binnen het programma ‘Vertalen SNOMED’ worden rond de 250.000 Engelse termen naar het Nederlands vertaald zodat we ook in Nederland SNOMED zorgbreed kunnen gebruiken. Daarnaast wordt SNOMED gemapt met standaarden voor bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de huisartsen en de verpleegkundigen. Ook wordt SNOMED voorzien van patiëntvriendelijke termen. Hierdoor kunnen zorgverleners in hun eigen (vak)taal blijven werken en kan informatie eenvoudig en begrijpelijk met de patiënt en andere zorgverleners worden gedeeld. Met SNOMED kun je gegevens eenmaal vastleggen en toch vaker (her)gebruiken, bijvoorbeeld voor onderzoek en kwaliteitsregistraties. Ook maakt SNOMED innovatie mogelijk.

Wilt u weten wat SNOMED is en wat SNOMED voor uw werk kan betekenen? Kom dan op donderdag 13 februari 2020 naar het Trainingscentrum van de KNVB in Zeist en denk mee hoe SNOMED winst kan bieden voor verschillende spelers in het zorgveld!

Meld u hier aan voor het symposium. Doelgroep van het symposium zijn zorgprofessionals en hun achterban. Deelname voor (oud)medewerkers en andere direct betrokkenen bij het programma is gratis. Voor andere deelnemers is het tarief €125,- excl. BTW.

Bezoekt u dit symposium op 13 februari 2020 dan krijgt u als arts en verpleegkundige 3 accreditatiepunten toegekend. Deze punten vindt u na het symposium in uw eigen GAIA-dossier. 

 

Het symposium is een samenwerking van de volgende partijen: