‘Verbinden en innoveren met SNOMED’

Tijdens het symposium is er ruimte voor de praktische toepassingen van SNOMED en gaan we hier dieper op in. Ambassadeurs van SNOMED uit binnen- én buitenland vertellen hun succesverhalen en ervaringen met SNOMED. Ze leggen uit wat werken via SNOMED voor hen in de praktijk betekent en – daar waar nodig – plaatsen ze een kritische noot of attenderen op de zaken waarmee u rekening moet houden. In de praktijk komt het er op neer dat dit maar weinig kanttekeningen zijn omdat het werken via SNOMED grotendeels ‘onder de motorkap’ plaatsvindt. Of zoals uw wilt, ‘buiten de lijnen van het (zorg)veld’ plaatsvindt.

 

  

13 februari 2020

15:30 - 16:00

Ontvangst

16:00 - 16:05

Welkomstwoord
Directeur Nictiz/Dagvoorzitter....

16:05 - 17:00

Pannel Discussie
Erik Gerristsen, Sonja Kersten, Maarten Klomp en Marcel Daniëls

Aan de hand van filmpjes laten de bestuurders van Belang Eenheid van Taal / SNOMED laten zien wat de huidige mogelijkheden zijn en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. 

Er zal een paneldiscussie gevoerd worden met de zorgprofessionals uit de praktijk, waarbij aan de orde zullen komen:

  • Overdracht
  • Hergebruik
  • Innovatie
  • Stellingen 
17:05 - 17:50

Workshop ronde 1

17:50 - 18:40

Buffet & Netwerken

18:40 - 19:10

Voorbeeld buitenland
Scott Cambell

19:15 - 20:00

Workshop ronde 2

20:00 - 20:30

Inspirerende spreker
Marc Lammers ..........

20:30 - 21:00

Afsluitende borrel