Hierbij meld ik mij aan voor het SNOMED Symposium.

Zodra de indeling van de workshoprondes bekend is, ontvang je een link om een voorkeur voor het bijwonen van workshops door te geven.

€ 95,00

Totaal: € 95,00

Exclusief € 19,95 BTW. (€ 114,95 incl. BTW)

Algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden
Door op "Lees meer" te klikken, lees je onze Voorwaarden.

Voorwaarden en annuleren

Bevestiging
De bevestiging van inschrijving met factuur wordt automatisch per email verzonden vanuit het registratiesysteem. Op het registratieformulier kan een tweede emailadres worden aangegeven, bijv. van de crediteurenadministratie. Denk aan het vermelden van de specifieke factuurvereisten van jouw organisatie, zoals een kostenplaatsnummer.

Betalingsvoorwaarden
De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt naar het bankrekeningnummer van NICTIZ zoals vermeld op de nota. Bij voorkeur dient de betaling voor aanvang van het symposium te zijn voldaan.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloos annuleren kan tot en met 1-1-2020. Daarna is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk. Annuleren dient per e-mail te gebeuren aan congres@key-cs.nl

Indien u bent verhinderd, kan een vervanger van uw inschrijving gebruik maken mits u dit ons van te voren meldt via congres@key-cs.nl

Voor deelnemers die meerwerken binnen het programma Vertalen SNOMED en sprekers is het symposium gratis. We stellen het op prijs als u onverhoopt verinderd bent, u dit tijdig per mail laat weten aan congres@key-cs.nl

Privacy Statement
Door op "Lees meer" te klikken, lees je ons Privacy Statement.

Door u te registreren voor dit symposium, gaat u (de deelnemer) ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om u informatie te sturen in verband met het symposium. Wij verwerken uw naam organisatie, functie, e-mailadres en eventueel allergieën voor de catering.
Uw gegevens worden na maximaal 2 maanden na de bijeenkomst verwijderd als u er niet bij kon of wilde zijn. Was u er wel bij, dan bewaren wij uw gegevens graag wat langer, zodat wij u ook uit kunnen nodigen voor eventuele vervolgbijeenkomsten. Laat u het gerust weten als u dat niet wilt. En vindt u het niet fijn om op foto's te komen, laat u dit dan ook weten, zodat de fotograaf er rekening mee kan houden. 
Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de deelnemer.
Als u de gegevens die zijn vermeld als “verplicht” niet indient, kunnen we uw registratie niet voltooien.