Zien we je daar?!

We waren bij SPAR weer on fire deze zomer! Dat vraagt om een feestelijke afsluiting van het seizoen met een heerlijke BBQ. U vraagt, wij draaien. Lekkere drankjes en gezellige muziek mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Meld je nu aan voor deze gezellige middag onder het knopje 'aanmelden' in de menubalk. Daar is het ook mogelijk om aan te geven of je gebruik wil maken van de shuttlebus. Die rijdt vanaf 18:15 terug naar Den Bosch en Tilburg.

 

Corona toegangsbewijs
Graag vragen we je om een corona toegangsbewijs te tonen bij de ingang. Dit bewijs maak je met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van corona.

Op 16 september van 13.30-16.30 uur heb je de mogelijkheid om je te testen via een inloop (vergaderruimte beneden verdieping K2). Een inloop is mogelijk zonder registratie via een website. Graag ID meenemen. Slechts 5 minuten wachten voor de uitslag.

Uitgebreide informatie hoe een coronatoegangsbewijs kan worden gemaakt vind je op: rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen 

Groetjes, 

John, Marie José, Geeske, Pim en Bas
 

Will we see you there?!

We were on fire again at SPAR this summer! That calls for a festive end to the season with a delicious BBQ. You ask, we deliver. Delicious drinks and fun music will of course be included. You can register for this entertaining afternoon via the 'subscribe' page. On there it is also possible to indicate whether you want to use the shuttlebus. Which will drive back to Den Bosch and Tilburg from 18:15.

Corona admission ticket 
You will be asked to show a COVID certificate at the entrance. The certificate can be a negative test result, a vaccination certificate or proof that you have recovered from corona.

On September 16 from 13.30-16.30 you have the opportunity to test yourself. We organise a walk-in (meeting room on the ground floor of K2). A walk-in is possible without registration on a website. Please bring your ID with you. Only 5 minutes to wait for the result. 

Detailed information on how to obtain a COVID certificate can be found at: rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen

Kind regards,
John, Marie José, Geeske, Pim en Bas

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren