Speaker’s Corner: the floor is yours!

Je hebt iets te vertellen

Elke stem telt in Europa. Ook die van jou. Wat wil jij kwijt over Europa? Welke wens heb jij? Stap op de zeepkist en laat je horen. Speaker's Corner geeft de ruimte om een open dialoog over Europa aan te gaan met je publiek.

Als spreker heb je een spreektijd tussen 2 en 10 minuten. De moderator geeft een seintje als je bij de 10 minuten bent. 

De Speaker's Corner is open op:

 • 7 december tussen 17:00 – 19:00 en
 • 8 december tussen 12:00 – 16:00

De regels zijn simpel. Iedereen kan een thema ter discussie stellen. Iedereen kan meepraten, maar belediging en discriminatie horen in de Maastricht Europe Days Speaker’s Corner natuurlijk niet thuis.

Zeg wat je wilt zeggen. En wees nieuwsgierig naar wat je te horen krijgt.

10 handige tips & tricks

 • Spreek over iets waar je veel vanaf weet, waar je enthousiast over bent en waar je je prettig bij voelt.
 • Denk na over wat je wilt zeggen, gebruik eenvoudige taal zodat het publiek je begrijpt.
 • Betrek het publiek bij je discussie, zorg voor plezierige interactie.
 • Respecteer je publiek, ook wanneer de meningen verdeeld zijn.
 • Neem een kijkje bij mensen die eerder speeches hebben gegeven.
 • Draag comfortabele en gepaste kleding waarin je je zelfverzekerd voelt.
 • Zorg voor een goede opening en afsluiting van je speech.
 • Oefen je speech van tevoren.
 • Vergeef jezelf als je een foutje maakt, iedereen maakt fouten! Lach of verontschuldig jezelf kort en ga verder met je speech.
 • Maak gebruik van de hulp van de moderator ter plekke indien nodig.

What do you want to say about Europe?

Every vote counts in Europe. Yours’s too. What do you want to say about Europe? What are your wishes? Climb onto the soapbox and let everyone hear at the Maastricht Europe Days Speakers’ Corner.

Every speaker has 2-10 minutes to speak about their European topic, ask questions to and have discussions with the audience.

Opening hours

 • 7 December 17:00 – 19:00
 • 8 December 12:00 – 16:00

The rules are simple: everyone can bring up a subject, everyone can chip in, but insults and discrimination are taboo. Say what you want to say. And be willing to hear what others have to say.

10 useful tips & tricks

 • Speak about something you know, that excites you, which you feel comfortable talking about.
 • Think about what you want to say, use simple language so that your audience will understand you.
 • Involve the audience in your discussion, ensure pleasant interaction.
 • Show respect for the audience, even when the opinions are divided.
 • Watch (videos of) people who gave speeches before.
 • Wear comfortable and appropriate clothing in which you feel confident.
 • Make sure you have a good opening and closing sentence.
 • Practice your speech in advance.
 • Don’t worry if something goes wrong. Smile or apologise briefly and just continue your speech.
 • Use the help of the moderator if necessary.