aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Inventarisatie specialismen

Welkom

Het vak is in ontwikkeling en je bedrijf waarschijnlijk ook.
Dat kan betekenen dat je werk er momenteel (gedeeltelijk) anders uit ziet dan toen je je bij de BNO hebt aangemeld.

Omdat we je graag op maat willen blijven informeren, vragen we je om door te geven binnen welke specialismen jij/het bureau momenteel werkzaam bent/is.

Het invullen van deze inventarisatie kost je maximaal 5 minuten.
Alvast bedankt voor je reactie!

Met vriendelijke groet,
BNO

workshop organiseren
 workshop organiseren