Congres Spelen is leren

12 april 2017


In onze complexe maatschappij worden vaardigheden als probleemoplossend vermogen, samenwerken en kritisch denken steeds belangrijker. Door samen te spelen en te onderzoeken oefenen kinderen spelenderwijs deze vaardigheden. Kinderen hebben de leerkracht nodig voor de veiligheid en ruimte om zich te kunnen ontplooien. Daarbij is het de leraar die kinderen vertrouwd maakt met nog onbekende aspecten van de wereld.

Het goed begeleiden van dit proces is een forse uitdaging voor leerkrachten. De Activiteit en Uitgeverij Koninklijke van Gorcum organiseren samen daarom op 12 april 2017 deze conferentie. De lezingen en workshops geven u praktische handvatten om in de klas hiermee aan de slag te gaan.

deelnemersregistratie software
 deelnemersregistratie software