Lezing Spelen vanuit de wereld van wetenschap en techniek

Hanno van Keulen

Veel beroepen doen een groot beroep op wetenschap en techniek. Denk aan het weerbericht presenteren, een klussenbureaus opzetten, een restaurant beginnen. Zo goed mogelijk naspelen is niet alleen leuk maar ook leerzaam. Leraren van kinderen van alle leeftijden kunnen gemakkelijk functionele opdrachten toevoegen die het spel nog echter maken en tegelijk bijdragen aan de leerdoelen van taal, rekenen, kunst en de ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’. In de lezing gaat Hanno van Keulen in op de vele mogelijkheden om rijke leeromgevingen met wetenschap & techniek te ontwerpen en welke didactische vaardigheden hierbij van pas komen.

Hanno van Keulen is lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere. Hij doet onderzoek naar hoe je de nieuwsgierigheid van kinderen kunt behouden en kunt benutten voor de ontwikkeling van denk- en werkvaardigheden zoals onderzoeken, probleem oplossen, verbeelden, kritisch denken, en zelfsturing. Hij schreef diverse boeken over dit onderwerp, zoals ‘Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek’.


Lezing Spelend de wereld ingroeien

Annerieke Boland

Spelen is een kindeigen manier om de wereld te verkennen en zich die eigen te maken. Maar welke plek heeft spel in het onderwijs aan jonge kinderen tot een jaar of zeven? Wanneer we spel uitsluitend zien als doel op zich, gaan we voorbij aan de belangrijke ontwikkelingswaarde van spel voor kinderen. En wanneer we spel uitsluitend zien als middel om doelen te bereiken, verliest het spel gemakkelijk haar betekenis voor de kinderen. In deze lezing kijken we naar het belang van verbinding tussen kind en volwassene en de balans tussen leerkrachtinitiatief en kindinitiatief.

Annerieke Boland (1974) is sinds 2014 Lector Jonge kind aan Hogeschool iPabo in Amsterdam. Na haar proefschrift over taalontwikkeling voltooid te hebben in 2005, begon zij te werken als docent Nederlands aan de iPabo. Ze specialiseerde zich verder in het jonge kind en kindeigen manieren van leren. In het lectoraat Jonge Kind legt ze de focus op lerend spelen in onderwijs aan kinderen tussen 3 en ca. 7 jaar, en de rol van de volwassene daarin. Daarbij is het perspectief van het kind steeds uitgangspunt. Annerieke geeft leiding aan het Speleon, een jongekindlokaal in de iPabo waar onderzoek, onderwijs en opleiding hand in hand gaan en vooral de rijke speelleeromgeving centraal staat.

deelnemersregistratie software
 deelnemersregistratie software