30 januari 2013

16:30 - 18:30

Afscheidsreceptie
oud directeur Willem Trommels
& Nieuwjaarsborrel
Science Port Holland.

17:00 - 17:45
  • Om 17:00 heet Malou Spruit u welkom.
  • Iets daarna zal onze nieuwe directeur Chris van Voorden met u vooruit blikken op het jaar 2013.
  • Hierna zal de voorzitter van de raad van commissarissen, dhr. Hans Huis in 't Veld, een dankwoord richten tot uitgetreden directeur Willem Trommels.
  • Gevolgd door dhr. Paul Rullmann, lid van het College van Bestuurd TU Delft.
  • De laatste speech is van een gastspreker.
17:45 - 18:30

Nieuwjaarsborrel

deelnemersregistratie software
 deelnemersregistratie software