Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van de ROHWN.

 

Spiegelavond 2015 Zorggroep ROHWN

Voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Namens de ROHWN bent u, samen met uw praktijkondersteuner, van harte uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse spiegelavond ROHWN.

De jaarlijkse spiegelavond ROHWN heeft als doel de leden meer inzicht te geven in de jaarlijkse resultaten per uitgevoerde zorgprogramma. Welke indicatoren zijn afwijkend? Welke oorzaak ligt hieraan ten gronde? Hoe kan het bureau ROHWN dit aanpakken en/of wijzigen voor het komende jaar?

Tevens zullen de kaderhuisartsen aanvullende informatie geven over wijzingen in de nieuwe standaard en individuele vragen beantwoorden.

We kijken uit naar uw komst.

 

Datum:       14 juni 2015

Locatie:      Hillton Garden Inn

             

registratiedesk
 registratiedesk